DEN MENNESKELIGE FAKTOR 


Som psykologer står vi ofte med hele paletten af menneskelig adfærd, motiver, målsætninger, udfordringer, konflikter, kriser, generationsskifte, forandringer, deroute, visioner, kompetencer, karrieskift og problemløsninger.

AP ERHVERVsPSYKOLOGERNE fokuserer på menneskets evner til at

  • sætte i værk
  • realisere sig selv
  • lede andre mennesker

De tre fokusområder står for os som helt afgørende, når din palet skal ses efter i sømmene. Det gør vi intensivt og effektivt. 

 

   •