ERHVERVS- OG INNOVATIONSPSYKOLOGI

ANNEMARIE ØSTERGAARD

"Ingen har set vinden. Men vi ser, hvad den gør ved omgivelserne. Og ud fra det skønner vi så, om det bare er vestenvinden, en rædselsvækkende og truende orkan eller en mild brise, der lokker med forårets komme. Selv meteorologerne kan ikke se vinden, de må aflæse skyformationer og måle vindens hastighed på strategiske steder. Det er på nøjagtig samme måde med personligheden. Vi ser den ikke, hvor gerne vi end ville. Men vi kan i stedet betragte et menneskes bredspektrede adfærd. Og ud fra denne helhedsbetragtning tegner vi så et billede af et bestemt menneskes personlighed - et billede, der er gyldigt for os, og som bliver bestemmende for vores reaktioner over for dette menneske. Ganske som vi enten kryber i ly eller glæder os, når vi mærker vinden." (Østergaard, 2003)


SPECIALER
Iværksætteri og lederskab
Vækstledelse
Personlig iværksætterudvikling
Innovationspsykologi


PUBLIKATIONER
2003: Succesmagerne - ni veje til succes. Børsens Forlag.
2005: Personlighed til succes. Psykolog Nyt nr. 7, side 8-15. http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/12236.pdf
2007: Turbotackling af kriser. Psykologi (3), side 29.
2014: Entreprenant ledelsestalent - en empirisk undersøgelse af nøglefaktorer. NUPARK Kommunikation.
2016: Sammen med Per Østergaard: Mål:12. Eksamenspsykologi ved mundtlig eksamen. Forlag1.dk.
         

2017: The Entrepreneurial Personalities: A study of personality traits and leadership preferences of entrepreneurs. Aalborg Universitetsforlag.

 

GRUNDBOG OM IVÆRKSÆTTERSUCCES
Succesmagerne - ni veje til succes (2003). Børsens Forlag.


FOREDRAG

PERSONLIGHED TIL IVÆRKSÆTTERI
Entrepreneurskab udspringer af personlighed, formes af miljøet og styres gennem lederskab. Danmark ønsker vækst og gerne via iværksætteri. Foredraget giver indsigt i forudsætningen for vækst gennem iværksættere, nemlig iværksætteren selv.

Innovation og vækst er forudsætning for velfærd. Derfor er et indgående kendskab til nøglefaktorer nødvendigt og interessant for iværksættere, mentorer, undervisere, politikere og beslutningstagere.

Mit ph.d. forskningsprojekt bringer de personlige forudsætninger for iværksætteri frem i lyset og klarlægger miljøets afgørende indflydelse på indholdet og styrken af iværksætteraktiviteten. Iværksætterens personlige evner for lederskab dominerer tidspunktet for opstart, størrelse, ændringer og vækst. En bevidst stillingtagen til disse nøglefaktorer skaber forspring og sparer iværksætteren for unødvendige forhindringer.


SUCCES MED TALENTUDVIKLING OG TALENTUDVIKLING MED SUCCES
Talentudvikling starter i barndommen og hjælpes på vej af rollemodeller og små puf. Men talentudvikling kræver også mange timers praksisudøvelse, og det betyder helt præcist mere end 10.000 timers fordybelse og forglemmelse i DET, man gerne vil være talentfuld i.

Gribes det rigtigt an og hjælpes det rigtigt på vej, så er der stor sandsynlighed for, at man kan leve et passioneret liv med sin hobby som indtægtskilde. Min psykologiske erfaring med børn, unge og voksne og min forskning inden for iværksætteri og succesmagere åbner for nye tilgange til psykologisk baseret talentudvikling for børn, unge, voksne, amatører og professionelle samt nuværende og kommende iværksættere.