DEN MENNESKELIGE FAKTOR

Velkommen til AP ERHVERVsPSYKOLOGERNE. Vi har fokus på at styrke menneskers evner og især evnerne til at

  • sætte i værk,
  • realisere sig selv i harmoni med omgivelserne og
  • lede mennesker målrettet, etisk og kløgtigt.

Det er vores udgangspunkt, når vi bruger psykologien til at forstærke evnerne for den enkelte eller for virksomheden, institutionen og organisationen. Det er det også, når vi bliver bedt om at justere områder, der ikke virker efter hensigten.

Vi står ofte med hele paletten af menneskelige udfordringer lige fra konflikter, kriser og deroute hen over karriereskift og problemløsning til selvvalgte ønsker om forandringer og kompetenceforbedringer. Tit ser vi en sammenblanding af flere ting, og det passer os fint at få flere elementer til at gå op i en højere enhed samtidig.

Uanset om det handler om teoretisk psykologi, erhvervspsykologi eller individuelle psykologiske opgaver, arbejder vi intensivt og effektivt med adfærd, motiver og livsmål efter individuel aftale.

Kontakt os meget gerne via mail.