”Systemet er indrettet på at hjælpe for hjælpens skyld, ikke på at stimulere til selvhjælp, for så ville sy­stemet gøre sig selv overflødigt.” 

(Per Østergaard, Personlig Udvikling, 2003, p. 219)

Download citater

LEDELSEsPSYKOLOGI

Som Danmarks første erhvervspsykolog har Per Østergaard været initiativtager til konkrete erhvervspsykologiske metoder, som for eksempel outdoor ledertræning og målrettede test til udvælgelse fx til DSB og nogle af de største pengeinstitutter. Gennem årene har Per Østergaard specialiseret sig i de psykologiske aspekter ved ledelse både i praksis og teoretisk. Eksempelvis med bogen 3 i 3., der blev flittigt brugt på Forsvarsakademiet.

Udviklingen fortsætter og i dag er floppydisken fra bogen erstattet med en app. Se mere på TeamKey.dk

AP ERHVERVsPSYKOLOGERNE har fokus på det enkelte menneske og dette menneskes aktive samspil med omgivelserne.

Per Østergaards spidskompetence er personlig ledelse og mere specifikt har han højt specialiseret viden om substansen af lederskab. Et godt eksempel er bogen om ledelse: Lederiets substans

PUBLIKATIONER

Østergaard, A., & Østergaard, P. (2020). Teampsykologi: Adfærd, roller og discipliner (5. udg.) (Hent pdf)

Østergaard, A, & Østergaard, P. (2016). Mål:12. Eksamenspsykologi ved mundtlig eksamen. Forlag1.dk.

Østergaard, P. (2014). 10 råd der sikrer dit ledelsesmandat. Lederweb: Væksthus for ledelse. 

Østergaard, P. (2013). Lederiets substans. Hypoteser om lederpersonligheden. Handelshøjskolens Forlag.

Østergaard, P. (2004). Æresdoktor i spidsen for effektiv ledelse. Civiløkonomen, 51(9), 34-38.

Østergaard, P. (2003). Personlig Udvikling. Børsens Forlag.

Østergaard, P. (2002). Ved Himlens Port. Børsens Forlag.

Oxvig-Østergaard, P. (1997). Motivation – vejen til større resultater. Børsens Forlag.

Se alle