KONTAKT

AP i AP ERHVERVsPSYKOLOGERNE står for vores fornavne, og vi er begge psykologer med livslang erfaring og interesse for menneskers professionelle udfoldelse.

Annemarie har fx indsamlet viden og erfaring som forstander for en produktionsskole, psykolog i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og i Børne- og Ungdomspsykiatrien, som erhvervschef, universitetsforsker og ikke mindst som selvstændig siden 1985. Se mere på INNOVATIONsPSYKOLOGI.

Per har som Danmarks første erhvervspsykolog eksempelvis udviklet assessmentcentre, bl.a. tests og initieret outdoor ledertræning i Danmark, Norge og Grækenland siden 1981, skrevet lærebøger, gennemført karriererådgivning og er universitetsunderviser i psykologi. Se mere på LEDELSEsPSYKOLOGI

A

 ANNEMARIE ØSTERGAARD

cand.pæd.psych., autoriseret, ph.d.
Erhvervs- og innovationspsykolog 

Mail: aoe@ap-psych.dk
Tlf.: +45 5126 1040

P

PER ØSTERGAARD

cand.psych.
Erhvervs- og ledelsespsykolog 

Mail: poe@ap-psych.dk    
Tlf.: +45 4075 0051
    

AP ERHVERVsPSYKOLOGERNE

Mail: ap@ap-psych.dk
Tlf.: +45 9756 0900
Søndersøparken 19F, 8800 Viborg